Project March VI Exoskelet laat dwarsleasie-patient Koen door Delft lopen

19 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Project March VI
  2. 2. Zelfstandig lopen
  3. 3. Wandeling door Delft
  4. 4. Techniek
  5. 5. Conclusie
  6. 19 reacties

Project March VI

Aan de TU Delft wordt door een groot aantal teams aan allerlei bijzondere projecten gewerkt. Een van die projecten is Project March. Dat is een exoskelet waarover we op Hardware Info al eerder hebben bericht. Vandaag heeft in Delft de afsluiting plaatsgevonden van het jaar waarin de zesde groep aan het project heeft gewerkt.


Dit was al weer het zesde jaar voor Project March van de TU Delft.

Project March VI heeft dit jaar gewerkt aan het zelfstandig kunnen laten lopen van het skelet buiten een vastgesteld en voorgeprogrammeerd parcours. De voorgaande versie kon alleen een vooraf gedefinieerde route afleggen. Voor de nieuwe versie geldt dat niet meer en deze kan over allerlei oppervlakken lopen. Hieronder zie je hoe bestuurder Koen van Zeeland vandaag, die zijn entree maakt in het Prinsenhof in Delft, vandaag. 

Het skelet waarin Delft gewerkt wordt, is bedoeld voor mensen met een dwarslaesie, waarbij ze de mogelijkheid om gevoel en beweging van de benen zijn verloren. Mensen die door bijvoorbeeld een ongeluk hiermee getroffen zijn, kunnen zich alleen voortbewegen met een rolstoel, een exoskelet is hiervoor een aanvulling.


Het skelet helpt mensen met een dwarslaesie.

Het afgelopen jaar is er door 26 studenten van maar liefst tien verschillende opleidingen van de TU Delft aan dit project gewerkt. Hierdoor kon het team over kennis op zeer veel verschillende vlakken beschikken. Het team dat er het afgelopen schooljaar aan heeft gewerkt, zwaait nu af en over een week begint een nieuw team aan Project March VII, de doelen voor het komende jaar zijn nog niet vastgesteld. Dat is ook een taak voor de nieuwe groep mensen. Het project wordt uitgevoerd zonder winstoogmerk en ook zijn er van te voren geen eisen.

Voor dit jaar koos March VI om het gebruik van het skelet gebruiksvriendelijker te maken en het geschikt te maken om ook buiten te gebruiken, bijvoorbeeld door het in de stad Delft te kunnen gebruiken. Hiermee kan een stap gezet worden in het daadwerkelijk in de praktijk bruikbaar maken van een exoskelet. Dit is het eerste skelet, dat zich vrij kan bewegen.

Het skelet wordt bestuurd door Koen van Zeeland. De 34-jarige Van Zeeland kreeg acht jaar geleden een dwarslaesie en is sinds die tijd aangewezen op een rolstoel. 


Koen van Zeeland bestuurt het skelet.

0