1989: Intel presenteert de i860 RISC, de eerste chip met een miljoen transistoren

14 reacties
Inhoudsopgave
 1. 1. Inleiding
 2. 2. Een man en zijn missie
 3. 3. Het team
 4. 4. Op papier
 5. 5. Eén instructie, één klok
 6. 6. Geen kruipende elegantie
 7. 7. Bestaand of zelf ontwikkelen?
 8. 8. Min of meer ongeoorloofd gebruik van gereedschap
 9. 9. Ontwerpen voor testbaarheid
 10. 10. Overleg en nog eens overleg
 11. 11. Een kwestie van timing
 12. 12. Gereedschap stuk
 13. 13. In silicium
 14. 14. De kleine chip gaat naar de markt
 15. 15. De sprong voorwaarts
 16. 14 reacties

In silicium

Na half augustus, toen de chip werd overgedragen aan de afdeling product-engineering om te worden voorbereid voor productie, kon het ontwerpteam niets anders doen dan wachten, zich zorgen maken en de testprogramma’s bijstellen. Dit alles in de hoop dat de eerste siliciumrun functioneel genoeg zou blijken om volledig te testen. Een zestal weken later, toen de eerste partij wafers arriveerde, waren ze compleet genoeg om te worden getest, maar niet genoeg om te worden verpakt. Normaal gesproken wachten ontwerp- en productieteams met testen tot de wafers het productieproces hebben doorlopen, maar deze keer niet.

De eerste testreeksen liepen op niet meer dan 10MHz, wat ver onder het doel van 33MHz was. Het leek een ramp, maar nadat de kritieke paden in de chips waren doorgenomen, merkte één van de engineers op dat de voedingspen niet was aangesloten. De chip had dus alleen stroom onttrokken aan het kloksignaal en de I/O-systemen. Nadat de voedingspen eenmaal was aangesloten, liep de chip zonder problemen op 40MHz. Tegen drie uur 's nachts waren ongeveer 8000 testvectoren door de chip geleid, wat voor het team volstond om te concluderen dat het werkte.  

De aanduiding i860 werd overigens gekozen om aan te geven dat de nieuwe chip een lichte verwantschap vertoonde met de 80486. Omdat de chips hun gegevens met dezelfde byte-volgorde structureren en compatibele geheugenbeheersystemen hebben, kunnen zij in een systeem samenwerken en gegevens uitwisselen.

0