DVD- en Blu-ray-branders vergelijkingstest

17 reacties
Inhoudsopgave
 1. 1. Inleiding
 2. 2. 20x speed
 3. 3. Blu-ray
 4. 4. Serial ATA
 5. 5. DVD-branders
 6. 6. DVD-branders (vervolg)
 7. 7. Blu-ray drives
 8. 8. Benchmarks: DVD+R
 9. 9. Benchmarks: DVD-R
 10. 10. Benchmarks: DVD+R DL
 11. 11. Benchmarks: DVD-R DL
 12. 12. Conclusie
 13. 13. Besproken producten
 14. 14. Reacties

Inleiding

Hoewel we de laatste tijd weinig innovatie hebben gezien, blijft de markt voor DVD-branders in beweging. De snelheid wordt waar mogelijk verder opgekrikt, maar bovenal worden de drives steeds goedkoper. Daarnaast is inmiddels langzaam de overstap naar Blu-ray ingezet. In dit artikel bespreken we de nieuwste generatie DVD- en Blu-ray drives in de PC.

De fabrikanten van optische drives hebben het de laatste twee jaar niet gemakkelijk. De prijzen van drives zijn dankzij de hevige concurrentie gezakt tot een dieptepunt. 20x speed DVD-branders met alles erop en eraan koop je inmiddels al voor bedragen onder de 23 euro en dat is echt een schijntje wanneer je bedenkt wat voor technologie er in zo'n apparaat zit: afgezien van een hoop plastic en staal, vinden we in een DVD-brander onder meer een supernauwkeurige laser, complexe ophanging daarvan, zeer specifieke motoren en een complexe chipset.

De verschillende fabrikanten van optische drives hadden hun hoop gevestigd op de opvolgers van de DVD; Blu-ray en HD-DVD. Mede door de strijd tussen beide formaten, die pas begin van dit jaar in het voordeel van Blu-ray is beslist, liep men voor dergelijke drives niet bepaald warm. Nu er nog maar één standaard over is gebleven, neemt de vraag langzaam toe, maar nog steeds valt het aantal verkochte Blu-ray drives in het niet bij het aantal verkochte DVD-drives. Reden voor de meeste fabrikanten om nog even de kat uit de boom te kijken: vrijwel iedereen heeft voor de vorm wel een Blu-ray drive in het assortiment, maar vrijwel niemand heeft ze daadwerkelijk beschikbaar.

Samenwerken

Om te kunnen overleven in een markt met extreem lage marges, kwamen de meeste fabrikanten lang geleden al tot de conclusie dat het aangaan van samenwerkingsverbanden onvermijdelijk was. Dat gebeurde om een aantal redenen: uiteraard heb je met z'n tweeën meer schaalgrootte, wat betekent dat je goedkoper kunt inkopen en produceren. De belangrijkste reden was echter dat sommige bedrijven vooral goed zijn in goedkoop produceren, terwijl andere bedrijven juist de voor productie benodigde patentrechten bezitten. De combinatie van enerzijds een productiebedrijf en anderzijds een bedrijf met intellectueel eigendom lijkt inmiddels een vereiste om in de markt voor optische drives zaken te kunnen doen. Uiteindelijk begonnen NEC en Sony de joint-venture Optiarc, Lite-On en Philips richtten PLDS (Philips Lite-On Digital Storage) op, Samsung en Toshiba bundelden hun krachten in TSST (Toshiba Samsung Storage Technology) en er ontstond een samenwerking tussen LG en Hitachi onder de naam HLDS (Hitachi LG Data Storage).

Inmiddels zijn deze vier conglomeraten de enige overgebleven fabrikanten van formaat. Merken die geen deel uitmaken van één van deze samenwerkingsverbanden zijn gedoemd tot het inkopen van hun drives bij één van de vier, om er daarna zelf een nieuwe sticker op te plakken. Veel andere merken hebben echter inmiddels besloten helemaal uit de markt voor optische drives te stappen.


In de markt voor DVD-branders is geen droog brood meer te verdienen. Vandaar dat diverse samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.

Niet onderscheidend

Het grote probleem van de markt voor DVD-branders is dat het voor de verschillende fabrikanten (bijna) niet meer mogelijk is om zich van elkaar te onderscheiden. DVD-branders zijn anno 2008 eigenlijk één pot nat. Iedereen ondersteunt dezelfde soorten schijven en brandt op dezelfde snelheid. In het recente verleden hebben sommige partijen met technologieën als Lightscribe - waardoor het mogelijk was om een afbeelding op de bovenkant van een DVD-schijfje te branden - nog geprobeerd om iets speciaals toe te voegen, maar al snel bleek dat de (overigens geringe) meerprijs niet opwoog tegen de voordelen. Lightscribe en diens tegenhanger Labelflash zijn inmiddels een stille dood gestorven.

Is er dan geen enkel aspect meer waarop de verschillende drives zich van elkaar onderscheiden? Eigenlijk niet, de mogelijkheden zijn identiek, de snelheden verschillen weinig en de prijzen liggen zeer dicht bij elkaar. Qua brandkwaliteit zijn er, zoals we verderop zullen zien, nog wel de nodige verschillen, zij het dat die - gelukkig! - in vergelijking met voorgaande jaren ook een stuk kleiner zijn geworden.

20x speed

De gangbare snelheid voor eenmalig beschrijfbare DVD+R en DVD-R discs is inmiddels 20x speed. Let wel: het gaat hier op een maximale snelheid. Immers, DVD-branders branden een schijf van binnen naar buiten en voeren gaandeweg langzaam hun snelheid op. De gemiddelde snelheid van het branden van een DVD+R of DVD-R schijf komt zodoende in de regel uit op ongeveer 12x speed.

Het gekke is dat er eigenlijk helemaal geen 20x speed media bestaat, net zo min als dat er 18x speed schijfjes in de winkel verkrijgbaar zijn. Mediafabrikanten zijn immers blijven steken op 16x, de snelheid die zo'n twee jaar geleden als de hoogst haalbare werd geacht. De maximale snelheid van 18x of 20x speed wordt slechts in zeer zeldzame gevallen gehaald. Wanneer een brander een bepaald type 16x media herkent waarvan de fabrikant heeft bepaald dan een hogere snelheid geen kwaad kan, wordt deze snelheid ingeschakeld. Maximaal 18x speed, waarbij de gemiddelde snelheid zo rond de 13.5x uitkomt, komt nog wel in een aantal situaties voor. Slechts bij 4 van de 320 combinaties van brander en DVD+R/DVD-R schijfjes die we voor dit artikel hebben uitgeprobeerd, bereikten we een gemiddelde snelheid van boven de 15x: alleen de interne en externe LG DVD-branders in combinatie met Verbatim DVD+R en DVD-R schijfjes wisten een dergelijk recordsnelheid te bereiken. In de praktijk mag je er dan ook vanuit gaan dat een 20x DVD-brander zich grotendeels gedraagt als een 16x model en dat de hogere snelheid puur een marketingverhaal is.

Hoe vertalen die x-en zich nu tot een tijdsduur? Het branden van een volledig gevuld schijfje op 16x speed (gemiddeld tegen de 12x) laat zo'n kleine zes minuten op zich wachten. Bij maximaal 18x (gemiddeld rond de 13.5x) wordt dat verkort tot een kleine vijf en een halve minuut. Het eerder genoemd recordduo van de LG-brander met Verbatim-media levert een volledig gevulde schijf in 285 seconden, ofwel ruim binnen de vijf minuten. Of die tijdswinst van een minuut überhaupt de moeite waard is, mag iedereen voor zichzelf beslissen.

Dubbellaags en herschrijven

Op het vlak van dubbellaags DVD-schijfjes zijn de verschillen groter. De geteste DVD-branders claimen allemaal minstens een snelheid van 8x bij DVD+R DL-schijven, alleen de geteste Blu-ray drives blijven steken op 4x. Sommige producenten gaan nog een stapje verder: LG en Plextor claimen DVD+R DL-schijven op 10x of 12x te kunnen branden. Samsung praat zelfs over 16x, iets waar we overigens geen bewijs van krijgen. Opnieuw blijft de media achter bij de hardware: de snelste schijfjes zijn 8x speed, waarbij in sommige combinaties men een versnelling toelaat.

De verschillen zijn wel enorm: de oorspronkelijke snelheid van DVD+R DL was 2.4x speed en dan moest je op een volledig gevuld schijfje van 9 GB zo'n drie kwartier wachten. Wanneer een combinatie van brander en media inderdaad overspringt naar maximaal 8x speed wordt dat teruggebracht tot een minuut of achttien, een gigantisch verschil. Het snelheidrecord wordt behaald door de combinatie van de Samsung-brander en Verbatim-schijfjes: het blijkt mogelijk om in iets meer dan dertien minuten een volledig gebrand double-layer schijfje af te leveren.

Of je er gelukkig van wordt valt echter te betwijfelen, want de praktijk wijst uit dat de vraag naar double-layer schijven erg laag is. Dat is grotendeels te verklaren door de fikse meerprijs boven enkellaags schijfjes. Een andere belangrijke reden is de matige kwaliteit van de meeste double-layer discs. Hoewel die in vergelijking met voorgaande jaren wel flink is gestegen, is de kans op een mislukt eindproduct nog steeds zeer groot.

Wat op de PC zo mogelijk nog minder wordt gebruikt zijn herschrijfbare (rewritable) schijven. In de begintijd van de DVD-brander waren die nog wel geschikt om een back-up van je harddisk te maken, maar in de tijd van harddisks van 500 GB, 750 GB of zelfs 1 TB is daar eigenlijk geen beginnen meer aan. Onderzoek wijst uit dat RW's eigenlijk alleen worden verkocht voor DVD-recorders onder de TV. Voor bij de PC koop je als consument terecht liever eenmalig beschrijfbare discs. De zeer lage prijs hiervan heeft ervoor gezorgd dat het slimmer is om een gebrande DVD+/-R gewoon weg te gooien dan om een veel duurdere DVD+/-RW te gebruiken, zelfs wanneer je data maar kort op schijf nodig hebt. Vandaar ook dat we voor deze test geen aandacht meer hebben besteed aan RW-schijfjes.

Blu-ray

Het echte nieuws is natuurlijk de opkomst van de Blu-ray drives. Nu de strijd tussen HD-DVD en Blu-ray eindelijk beslecht is, is de hoop van de verschillende fabrikanten dat consumenten eindelijk tot aanschaf over gaan. Voor ons consumenten is er echter eigenlijk nog niet zoveel reden om over te stappen op Blu-ray. De redenen zijn op één hand te tellen: met een dergelijke drive kun je Blu-ray films op je PC bekijken, kun je met behulp van software als AnyDVD HD ook Blu-ray films kopiëren en je kunt eigen geproduceerde HD-films als Blu-ray produceren. Hoewel de nieuwe schijven dan wel 25 GB per stuk kunnen bevatten, heeft de optische drive als back-up medium inmiddels echt wel afgedaan ten opzichte van de externe harddisk of het NAS-apparaat. De hoge prijs van branders en vooral media schrikt de meesten echter af om de stap naar Blu-ray nu al te maken.

Wellicht is aanschaf nog even uitstellen ook niet eens zo'n slechte gedachte: voor het komende jaar wordt er immers een flinke prijsdaling van Blu-ray drives voorspeld. Dat is tevens de reden waarom veel fabrikanten nog geen Blu-ray drive hebben geïntroduceerd of deze op de prijslijst hebben staan, maar niet daadwerkelijk kunnen leveren: iedereen is veel te bang om in de toekomst met te dure voorraad te blijven zitten.

{PHOTO|M18164-1}
Blu-ray-ROM drives maken de nieuwe standaard eindelijk betaalbaar

Wel in opkomst zijn zogenaamde combo-drives, die Blu-ray alleen kunnen lezen en verder DVD- en CD-kunnen schrijven. Daarvan hebben we er twee in onze test en dergelijke drives zijn met een beetje speurwerk al vanaf zo'n 160 euro op de kop te tikken. Lite-On is een stevig prijsoffensief begonnen en biedt Blu-ray ROM-drive aan die geen enkel type schijfjes kan branden en al voor rond de 120 euro in de winkel ligt.

Serial ATA

De belangrijke trend bij optische drives is de overstap van Parallel ATA naar Serial ATA. Moderne branders worden net als moderne harddisks met de kleine SATA-kabels aangesloten, in plaats van met die ouderwetse, logge bandkabels. Het heeft lang geduurd voordat Serial ATA echt belangrijk werd bij optische drives; dat komt voornamelijk omdat in de beginjaren van de nieuwe standaarden de meeste moederborden alleen ondersteuning boven voor SATA-harddisks en niet voor optische drives. Dat is inmiddels verleden tijd; alle PC's van maximaal zo'n twee jaar oud kunnen probleemloos van zo'n modern drivetype voorzien worden. Aangezien Serial ATA qua aansluitgemak grote voordelen biedt en moderne computers meestal nog meer één Parallel ATA-aansluiting aan boord hebben, hebben we ons bij deze test puur op SATA-drives toegelegd.

Test

Voor deze test vroegen we alle bekende fabrikanten van optische drives om hun nieuwste model interne DVD-brander naar ons toe te sturen. Daarnaast vroegen we, indien mogelijk, om een Blu-ray lezer of brander. Uiteindelijk ontvingen we negen 20x speed interne DVD-branders en een vijftal Blu-ray producten.

We hebben alle drives op een identieke manier getest. Met het programma Nero CD/DVD Speed hebben we een dertigtal verschillende soorten DVD-schijfjes op alle drives gebrand. Onze mediaselectie bestond uit tien soorten DVD+R, tien soorten DVD-R, acht soorten DVD+R DL en twee soorten DVD-R DL. Telkens hebben we de uiteindelijke snelheid waarop de schijfjes zijn gevuld genoteerd. Na het branden hebben we alle discs op eenzelfde type drive uitgelezen met behulp van de Disc Quality test van Nero CD/DVD Speed. Deze test geeft een score tussen de 0 en 100 punten aan de kwaliteit van de gebrande disc, hoe hoger hoe beter. Uiteindelijk hebben we per brander en per mediatype alle brandsnelheden en kwaliteiten gemiddeld, om op die manier tot een eindbeoordeling te komen. Door de snelheid en kwaliteit van alle gebruikte schijfjes even zwaar mee te wegen hebben we uiteindelijk voor alle drives een prestatiescore berekend. De Blu-ray drives hebben we verder nog getest met dertien verschillende soort discs: zes types BD-R, een type BD-R DL, vijf types BD-RE en een type BD-RE DL.

DVD-branders

De eerste drive die we onder handen hebben genomen is de AOpen DSW2012SA. AOpen heeft geen eigen DVD-branderfabriek en koopt zodoende haar drives kant en klaar in. Waar men in het verleden een goede klant van Lite-On was, blijkt de DSW2012SA bij Optiarc vandaan te komen. Sterker nog, de AOpen drive is identiek aan de eveneens door ons geteste Optiarc AD-7191S.  Geen wonder dat de testresultaten van beide drives vrijwel identiek zijn. De Optiarc-variant is trouwens ook in winkels te vinden onder de merknamen NEC of Sony-NEC.

In onze laatste paar DVD-brandertests kwam NEC / Optiarc altijd steevast als één van de slechtste drives uit de bus. Het tij lijkt echter gekeerd; voor AOpen en Optiarc komen we uiteindelijk op een prestatiescore van 92 respectievelijk 91 punten, niks mis mee dus. Beide zijn extreem scherp qua prijs (gemiddeld 24 resp. 23 euro) en zodoende hebben beide branders een onovertroffen prijs/prestatieverhouding.

AOpen DSW-2012SA Black OEM
AOpen DSW-2012SA

ASUS stuurde ons de DRW-2014L1T, een drive die vooral qua snelheid achterloopt op de rest. De 10 DVD+R schijven worden gemiddeld op 10.5x gevuld en dat doet menig drive een stuk beter. De brandkwaliteit is prima. Met de prestatiescore van 84 punten is ASUS hekkensluiter. Toch geeft dit wel wat aan: zelfs de ‘slechtste' DVD-brander in deze test is eigenlijk nog zeer goed te noemen.

Asus DRW-2014L1T Black/White
ASUS DRW-2014L1T

Branders met de merknaam HP worden gemaakt en verkocht door Lite-On. Het zal niemand verbazen dat de geteste HP dvd1070i en Lite-On LH-20A1L zodoende hardwarematig (vrijwel) identiek zijn. De resultaten zijn prima: bij onze vorige DVD-brandersvergelijkingstest kwam Lite-On nog als beste uit de bus. Dat trucje weet men niet opnieuw te klaren, maar met een prestatiescore van 93 punten is Lite-On wel de op twee na beste. De verschillen blijven echter marginaal. De Lite-On en HP-drives zijn over de gehele linie lekker snel en produceren over het algemeen kwaliteit prima gebrande schijfjes.

HP dvd1070i
HP dvd1070i

Lite-On LH-20A1L-14C
Lite-On LH-20A1L

DVD-branders (vervolg)

De brander met de hoogste prestatiescore komt van LG en is de GH20NS10. Waar zo'n beetje alle andere intern gebruik maken van chipsets van het bedrijf MediaTek, is de LG gebaseerd op een chip van Renesas, dat weer een dochterbedrijf is van Hitachi, het bedrijf waar LG bij de productie van DVD-branders mee samenwerkt. De LG gooit vooral hoge ogen door de hoge snelheid; de tien DVD+R schijven worden gemiddeld 13.3x speed gebrand en daarmee is men sneller dan alle andere merken. In combinatie met Verbatim-media heeft LG ook het algehele prestatierecord op haar naam staan. Helaas is de overwinning wel voornamelijk gebaseerd op het feit dat de drive veel sneller is dan de concurrentie, qua kwaliteit valt er hier en daar nog wel iets aan te merken op LG. Toch net wat vaker dan bij de meeste andere drives mislukt er een schijfje. De gemiddelde kwaliteit bij DVD+R schijven is 78.2; op zich een prima score, maar niet bijzonder.

LG GH20NS10
LG GH20NS10

Philips werkt voor de productie van optische drives samen met Lite-On, maar de door ons geteste SPD6105BM komt overduidelijk niet uit eigen fabriek. Sterker nog, nader onderzoek wijst uit dat de drive hardwarematig identiek is aan de Samsung SH-S203D. Wel lijkt Philips ofwel zelf nog wat aan de firmware te hebben gesleuteld, ofwel op dit vlak een achterstand te hebben op de oorspronkelijke fabrikant: zowel qua snelheid als qua kwaliteit loopt de Philips drive immers duidelijk achter op Samsung. Onze uiteindelijke score is 86 punten. De Samsung SH-203D zet juist met 95 punten het één na beste resultaat neer. Kijken we puur naar brandkwaliteit, dan scoort Samsung zelfs beter dan LG. Rekenen we de lage prijs van 27 euro mee, dan mogen we concluderen dat de Samsung-brander een uitstekende prijs/prestatie-verhouding heeft.

Philips SPD6105BM 
Philips SPD6105BM

Samsung SH-S203D/BEBN
Samsung SH-S203D

De laatste drive in de test komt van Plextor en luistert naar de naam PX-810SA. Ook dit is een vreemde eend in de bijt; Plextor maakt als enige nog gebruik van een NEC-chipset voor haar branders, terwijl zelfs Optiarc is overgestapt naar MediaTek. De drive functioneert verder prima, maar blinkt slechts op één vlak echt uit: de hoge prijs van rond de 64 euro. Waar Plextor in het verleden die hoge prijs soms nog wel wist te verantwoorden door hogere kwaliteitsscores, kunnen we dat deze keer niet meer aantonen. Voor minder dan de helft van het bedrag kun je bij een aantal merken een betere drive kopen.

Plextor PX-810SA Black 
Plextor PC-810SA

Blu-ray drives

Vier fabrikanten stuurden ons een vijftal compleet uiteenlopende Blu-ray drives toe. Van ASUS ontvingen we de BC-1205PT, een combodrive die DVD's kan branden en Blu-ray kan lezen. In de winkel kost deze drive rond de 200 euro. Blu-rays lezen gaat inderdaad perfect, maar als DVD-brander schiet ASUS te kort. Zo blijven de specificaties steken op maximaal 12x en bemerken we ook zeker bij schijfjes uit de plus-reeks hier en daar nog wel wat compatibiliteitsproblemen. Wie een BC-1205PT aanschaft zouden we zodoende altijd aanraden er nog een losse DVD-brander bij te nemen en zodra je dat gaat doen, kun je eigenlijk veel beter nog een Lite-On DH-401S kopen.

Asus BC-1205PT 
ASUS BC-1205PT

Deze Lite-On drive is een volledige ROM-drive en kan zodoende CD's, DVD's en Blu-ray's lezen. De prijs van zo'n 120 euro is echter lekker laag. Het lezen van Blu-ray films gaat volgens onze bevindingen prima. Wie geen behoefte heeft aan het schrijven van Blu-ray discs is met een combinatie van de Lite-On DH-401S en één van de hiervoor geteste DVD-brander het best én het goedkoopst uit.

{PHOTO|M18164-1}
Lite-On DH-401S

Van LG gingen we aan de slag met de GGC-H20L en GGW-H20L. De C-versie kan Blu-ray discs lezen, de W-versie kan ook branden. Daarnaast kunnen beide drives ook HD-DVD lezen en DVD's lezen en branden. De comptabiliteit met HD-DVD vonden we eind vorig jaar nog een groot pluspunt, maar nu er een punt achter deze tweede standaard is gezet, mogen we wel concluderen dat deze functionaliteit er voornamelijk voor de sier opzit. Beide drives zijn verder hardwarematig identiek: de mogelijkheid om Blu-rays te branden wordt klaarblijkelijk via firmware ingeschakeld. Wel zal het uiteraard zo zijn dat de GGC een lens heeft die niet is gevalideerd om te kunnen schrijven. Voordeel van de LG-drives is dat ze ook als DVD-branders prima presteren. Er is echt geen reden om nog voor een losse drive te kiezen. De LG-drive is verder ook sneller dan de geteste Blu-ray brander van Philips, alleen ging hij tijdens onze test bij vier van de vijf BD-RE schijven de mist in. De prijzen zijn 120 euro voor de GGC en 225 euro voor de GGW. Dat laatste valt voor een Blu-ray brander echt reuze mee.

LG GGWH20L
LG GGW-H20L

De tweede Blu-ray brander die we hebben getest is de Philips SPD7000BD. Eigenlijk kunnen we daar zonder naar de testresultaten te kijken al een oordeel over vellen: met een prijskaartje van 491 euro is die ruim twee keer duurder dan LG's GGW-H20L en dan wordt het een moeilijk verhaal voor Philips. Als dan ook eens blijkt dat de maximale Blu-ray brandsnelheid is beperkt tot 2x, waar LG in theorie tot 6x moet kunnen halen, dan moeten we voor wie daadwerkelijk geïnteresseerd is een Blu-ray brander toch concluderen dat de LG-drive een betere keuze is.

Philips SPD7000BD 
Philips SPD7000BD

Benchmarks: DVD+R

In onderstaande grafieken vind je de gemiddelde resulaten met 10 DVD+R schijven. Hiervoor gebruikten we de volgende exemplaren:

Emtec DVD+R 16x [CMC MAG M01 000]
Fujifilm DVD+R 16x [RITEK F16 001]
Imation DVD+R 16x [MBIPG101 R05 001]
Memorex DVD+R 16x [RICOHJPN R03 004]
Philips DVD+R 16x [INFORME R30]
Platinum DVD+R 16x [CMC MAG M01 000]
Samsung Pleomax DVD+R 16x [MBIPG 101 R05 001]
Sony DVD+R 16x [SONY D21 000]
TDK DVD+R 16x [TDK 003 000]
Verbatim DVD+R 16x [MCC 004 000]

Benchmarks: DVD-R

In onderstaande grafieken vind je de gemiddelde resulaten met 10 DVD-R schijven. Hiervoor gebruikten we de volgende exemplaren:

Emtec DVD-R 16x [CMC MAG. AM3]
Fujifilm DVD-R 16x [RITEKF1]
Imation DVD-R 16x [MBI 01RG40]
Memorex DVD-R 16x [CMC MAG. AM3]
Philips DVD-R 16x [CMC MAG. AM3]
Platinum DVD-R 16x [CMC MAG. AM3]
Samsung Pleomax DVD-R 16x [MBI 01RG40]
Sony DVD-R 16x [SONY16D1]
TDK DVD-R 16x [TTH02]
Verbatim DVD-R 16x [MCC 03RG20]

Benchmarks: DVD+R DL

In onderstaande grafieken vind je de gemiddelde resulaten met 8 DVD+R DL schijven. Hiervoor gebruikten we de volgende exemplaren:

Emtec DVD+R DL 8x [RICOHJPN D01 067]
Fujifilm DVD+R DL 2.4x [RITEK D01 001]
Imation DVD+R DL 8x [RITEK S04 066]
Memorex DVD+R DL 8x [RITEK S04 001]
Philips DVD+R DL 8x [RITEK S04 066]
Platinum DVD+R DL 8x [RITEK S04 001]
TDK DVD+R DL 8x [RICOHJPN D01 067]
Verbatim DVD+R DL 8x [MKM 003 000]

Benchmarks: DVD-R DL

In onderstaande grafieken vind je de gemiddelde resulaten met twee DVD-R DL schijven. Hiervoor gebruikten we de volgende exemplaren:

Fujifilm DVD-R DL 4x [RITEKP01]
Verbatim DVD-R DL 8x [MKM 03RD30]

Conclusie

De belangrijkste conclusie van onze test is dat we anno 2008 eindelijk mogen concluderen dat er eigenlijk geen slechte DVD-branders meer bestaan. Wegen we alle testresultaten even zwaar mee, dan komt LG als beste uit de bus: de GH20NS10 is met een nipte voorsprong de beste brander van dit moment. Kijken we naar de prijs/prestatie-verhouding, dan doe je met de Samsung SH-S203D, AOpen DSW-2012SA en Optiarc AD-7191S ook een prima koop. 

Wil je Blu-rays gaan branden, dan is het beste advies om nog even te wachten met een aanschaf. Wil je echt nu al een brander kopen, kies dan voor de LG GGW-H20L. Gaat het je puur om Blu-rays lezen, dan kun je inmiddels wel al een keuze maken. De beste is dan de zeer betaalbare Lite-On DH-401S Blu-ray ROM-drive, in combinatie met een goede DVD-brander.

award200-silver
LG GH20NS10
Lite-On DH-401S

Klik op de knop Specificaties vergelijken in het productoverzicht hieronder voor een uitgebreide vergelijkingstabel.


Besproken producten

Vergelijk alle producten

Vergelijk  

Product

Prijs

AOpen DSW-2012SA Black OEM

AOpen DSW-2012SA Black OEM

 • Intern
 • Serial ATA
Niet verkrijgbaar
Asus BC-1205PT

Asus BC-1205PT

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
Asus DRW-2014L1T Black/White

Asus DRW-2014L1T Black/White

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
HP dvd1070i

HP dvd1070i

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
LG GGCH20L

LG GGCH20L

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
LG GGWH20L

LG GGWH20L

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
LG GH20NS10

LG GH20NS10

 • Intern
 • Serial ATA
Niet verkrijgbaar
Lite-On DH-4O1S-10C

Lite-On DH-4O1S-10C

 • Intern
 • Serial ATA
Niet verkrijgbaar
Lite-On LH-20A1L-14C

Lite-On LH-20A1L-14C

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
Optiarc AD-7191S Black OEM

Optiarc AD-7191S Black OEM

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
Philips SPD6105BM

Philips SPD6105BM

 • Intern
 • Serial ATA
 • Lightscribe
Niet verkrijgbaar
Philips SPD7000BD

Philips SPD7000BD

 • Intern
 • Serial ATA
Niet verkrijgbaar
Plextor PX-810SA Black

Plextor PX-810SA Black

 • Intern
 • Serial ATA
Niet verkrijgbaar
Samsung SH-S203D/BEBN

Samsung SH-S203D/BEBN

 • Intern
 • Serial ATA
Niet verkrijgbaar
0
*