Workshop: kopieer HDD naar SSD met juiste 4k alignment

88 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Sectoren
  3. 3. Emulatiemodus
  4. 4. 4k alignment
  5. 5. Wanneer niet uitgelijnd?
  6. 6. Alignment goed zetten
  7. 7. Stappenplan: harde schijf naar SSD kopiëren met correcte uitlijning
  8. 88 reacties

Wanneer niet uitgelijnd?

Gelukkig hebben de meeste moderne besturingssystemen weet van deze situatie en zorgen ze er voor dat het alignment probleem niet kan voorkomen. Wanneer je een harde schijf of SSD partitioneert en formatteert met Windows Vista met hotfix 2553708, Windows 7 SP1 of Windows 8 zorgt het besturingssysteem ervoor dat alle partities beginnen op veelvouden van 1 MB (256 4k-sectoren) vanaf het begin van de schijf. Daardoor is er altijd een correcte uitlijning. Mochten harde schijffabrikanten in de toekomst willen overstappen nog vele grotere sectorgroottes dan zit je met een uitlijning op 1 MB vermoedelijk ook geramd.

Heb je je harde schijf echter niet ingedeeld met een recente Windows versie dan is er een kans op problemen. Windows XP is berucht: dit OS laat de eerste partitie standaard beginnen op de 64ste logische sector, terwijl dat de 65ste zou moeten zijn voor een goede uitlijning. Windows XP installeren op een advanced format harde schijf of SSD is dus funest voor de prestaties. Maar ook een nieuwe Windows-versie installeren op een schijf die oorspronkelijk met Windows XP is gepartitioneerd zorgt in een systeem dat niet uitgelijnd is.

Verder zijn er veel (oudere versies van) partitioneringsprogramma’s die geen rekening houden met dit gegeven. Een groot probleem is ook dat veel tools die schijven kunnen kopiëren geen rekening met uitlijning houden. Wanneer je Windows 7 op een harde schijf geïnstalleerd hebt en met verkeerde tool kopieert naar een SSD bestaat ook de kans dat partities net op verkeerde plek op de nieuwe disk terecht komen, zeker wanneer de kopieertool ze vergroot of verkleint omdat de grootte van de nieuwe SSD niet overeen komt met de oorspronkelijke harde schijf.

Controleren

Om te controleren of je harde schijf of SSD wel 4k uitgelijnd is, heb je gelukkig geen extra software nodig. Je kunt het in Windows eenvoudig controleren door een commando op de opdrachtprompt in te voeren. Start eerst de opdrachtprompt op door op de Windows-knop te drukken en dan cmd in te voeren. Voer dan het volgende commando in:

wmic partition get Name, StartingOffset

Je krijgt dan de zogenaamde StartingOffset van alle partities te zien, ofwel de positie in bytes waar de positie begint. Pak nu de Windows calculator of een rekenmachine erbij en deel de getallen die je ziet door 4096. Wanneer u deze berekening een getal zonder cijfers achter de komma komt, zijn je partities uitstekend uitgelijnd. In de praktijk zul je trouwens zien dat je de waardes ook door 1048576 (1 MB) kunt delen: daar lijnen moderne Windows versies immers zoals geschreven hun partities op uit.


Op de Windows opdrachtprompt kun je eenvoudig controleren of je partities 4k aligned zijn. Voer het commando uit de afbeelding in en deel de getallen die je krijgt door 4096. Is het resultaat een getal zonder cijfers achter de komma? Dan zijn je partities 4k aligned!

0