Killer Wireless-AC 1550 review: gebruikers, sluit uw wifi op!

28 reacties
Inhoudsopgave
 1. 1. Inleiding
 2. 2. Banden en kanalen
 3. 3. Testmethode
 4. 4. Testresultaten
 5. 5. Killer features
 6. 6. Conclusie
 7. 7. Besproken producten
 8. 8. Reacties

Inleiding

Rivet Networks is de fabrikant achter de bekende Killer netwerkchips die een combinatie van duizelingwekkende snelheden en intelligente en gebruiksvriendelijke software beloven. Wij bekeken hoe de Killer Wireless-AC 1550 het in de praktijk doet.

Rivet Networks Killer Wireless-AC 1550

Het is zelfs voor ons bij Hardware.Info geen dagelijkse kost om wifi-chips voor in je laptop te bespreken, maar soms komt er iets voorbij waar we graag wat aandacht aan schenken. Zo hebben we in dit geval de Killer Wireless-AC 1550 netwerkadapter van Rivet Networks op de korrel. Deze adapter, met M.2. form factor, is gebaseerd op de 9260 chip van Intel. Dat laatste is opvallend te noemen, omdat Rivet Networks een duidelijke link met een andere Amerikaanse chipgigant heeft, namelijk Qualcomm. In 2011 kocht Qualcomm namelijk Bigfoot Networks, het bedrijf dat in die tijd de Killer line-up voerde. Eind 2014 scheidden de wegen echter alweer met de oprichting van Rivet Networks, onder wiens vlag de huidige Killer producten worden uitgebracht.

Bewogen geschiedenis

In de basis is de Killer Wireless-AC 1550 dus gewoon de 9260 chip van Intel, maar dan wel met een Killer-sausje er overheen waarmee bijvoorbeeld gaming netwerkverkeer geprioriteerd kan worden en je van je notebook in een handomdraai een draadloos access point kan omtoveren. Een ander in het oog springende specificatie is de ondersteuning voor 160 MHz brede kanalen, waarmee je in theorie meer verkeer tegelijkertijd door de lucht kan pompen dan ooit. De praktische meerwaarde hiervan is in elk geval in Nederland twijfelachtig. Waarom dat zo is zullen we verderop uitgebreid bespreken. 

De Killer Wireless-AC 1550 is los te koop voor een prijs van ongeveer 30 euro of dollar, maar wordt op het moment van schrijven niet los verkocht in Nederlandse (web)shops.

Banden en kanalen

Zoals bekend maakt een wifi-netwerk gebruik van radiogolven die worden uitgezonden op de 2,4 en 5 GHz band. Elk van deze banden bevat een aantal nabijgelegen frequenties die we aanduiden als kanalen. Per regio zijn hierin verschillen, maar ook voldoende overeenkomende delen dat gecertificeerde apparatuur wereldwijd moet werken. Voor Nederland en de meeste Europese landen bevat de 5 GHz-frequentie 19 kanalen van elk 20 MHz breed die elkaar niet overlappen, terwijl de 2,4 GHz band is opgebouwd uit 13 kanalen van eveneens 20 MHz breed, die elkaar wel overlappen - met uitzondering van kanaal 1, 6 en 11.


De kanalen binnen de 2,4 GHz band overlappen grotendeels.

Wanneer je een draadloos netwerk creëert, kiest je router een kanaal voor alle datatransmissies tussen je router, access point(s) en clients. Elk kanaal heeft een beperkte bandbreedte, die bepaalt hoeveel data er tegelijkertijd verzonden kan worden. De minimale kanaalbreedte is 20 MHz, waarop doorgaans de stabielste verbinding mogelijk is, met als keerzijde dat de hoeveelheid data die hierover getransporteerd kan worden beperkt is.

Channel bonding

Sinds de 802.11n standaard is het mogelijk om kanalen te combineren, ook wel channel bonding genoemd. Zo kunnen de bandbreedte en de hoeveelheid data per tijdseenheid toenemen. We schreven hier eerder een artikel over, dat je via deze link kunt nalezen. In het kort komt het er op neer dat hoe breder je samengestelde kanaal is, hoe minder uitwijkmogelijkheden er zijn als er sprake is van storing of een opstopping. Immers, de 5 GHz band biedt 19 kanalen van 20 MHz, 9 kanalen van 40 Mhz, 5 kanalen van 80 MHz óf 2 kanalen van 160 MHz. Bovendien zoekt vrijwel elke router automatisch naar een kanaal waar het zo min mogelijk storing van andere apparaten vindt en dit wordt uiteraard ingewikkelder naarmate de beschikbare ruimte, oftewel de bundeling van frequenties, uit minder afzonderlijke delen, oftewel bredere kanalen, bestaat.


Kanalen van 160 MHz breed zijn in Nederland in de praktijk eigenlijk niet bruikbaar.

Daarbij bevindt een deel van de frequentiegebieden waar de eerder genoemde 19 kanalen te vinden zijn zich in een niet-exclusief deel van het spectrum. Dit gebied wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door radarsystemen, die voorrang hebben op wifi-netwerken van thuisgebruikers. Deze zogenaamde dynamic frequency selection (dfs) kanalen mag je gebruiken, zolang ze niet gebruikt worden voor andere zaken. Zodra je router anders detecteert, moet hij onmiddellijk het desbetreffende kanaal verlaten. Dat betekent dat als je in de eerste plaats een betrouwbaar netwerk moet hebben, je zonder de dfs-kanalen nog maar 4 kanalen van 20 MHz, 2 van 40 MHz of slechts 1 van 80 MHz overhoudt.

160 MHz omdat het kan

Dat maakt de ondersteuning voor 160 MHz brede kanalen in de 802.11ac wave 2 standaard vooral een theoretische aangelegenheid. Zoals je op het schema  kunt zien, is de kans op een storingsvrij kanaal met deze breedte nihil, tenzij je in een hutje op de hei woont. Om die reden staan 802.11ac routers dan ook meestal maximaal op 80 MHz ingesteld. Onder het motto 'omdat het kan' zullen we straks zien of en zo ja hoeveel extra throughput de Killer Wireless-AC 1550 in combinatie met de R9000 weet te realiseren op 160 MHz, tegenover een 'reguliere' kanaalbreedte van 80 MHz. 

Testmethode

De Killer Wireless-AC 1550 is een 2x2 802.11ac netwerkadapter met ondersteuning voor mu-mimo en bluetooth 5.0. De kaart ondersteunt op 2,4 GHz kanaalbreedtes van 20 en 40 MHz en op 5 GHz naast 20, 40 en 80 MHz ook 160 MHz kanalen. Een kanaalbreedte van 160 MHz klinkt erg aanlokkelijk: je hebt immers meer ruimte om tegelijkertijd meer data te versturen. In de praktijk is het echter maar zeer de vraag of dit opweegt tegen de evidente nadelen die hier aan vastzitten.


De PCspecialist gaming laptop en Netgear R9000 X10 router

Los van de toepasbaarheid in de praktijk was dit natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om de potentie van 160 MHz brede kanalen eens te testen en dat hebben we dan ook gedaan. Zodoende hebben we een gaming laptop van PC Specialist met een Killer Wireless-AC 1550 chip aan boord  gepakt en een Netgear R9000 Nighthawk X10 router. Hierop hebben we onze reguliere 3 meter test in beide richtingen (Lan<->Wlan) met de IxChariot software van Ixia en het TCP High Performance script los gelaten. Op 5 GHz hebben we dit zowel met 80 MHz brede kanalen als 160 MHz brede kanalen gedaan en op 2,4 GHz met een kanaalbreedte van 40 MHz. 

De Kooi van Faraday

Vervolgens hebben we deze hele procedure herhaald in de Kooi van Faraday, die we bij ons op kantoor tot onze beschikking hebben. Deze Kooi is in feite een grote kast waar je met meerdere personen in kan staan. Tevens kan je er een hoop hardware in kwijt, waaronder dus een dikke laptop en dito router. Een Kooi van Faraday blokkeert alle draadloze radiosignalen van buitenaf en creëert zodoende een ideale testsituatie waarin je geen externe en veranderlijke storing ondervindt. Het is dus bij uitstek de plek waar je kan testen welke snelheden je in de meest ideale situatie zou kunnen behalen. Deze snelheden zal je in de praktijk weliswaar nooit kunnen bereiken, toch zijn we benieuwd hoe groot het verschil - als het er al is - zal zijn.

Testresultaten

Hieronder zie je alle testresultaten in twee tabellen terug - één voor 5 GHz en één voor 2,4 GHz.

Resultaten 5 GHz 

Als we kijken naar de resultaten vallen een aantal zaken op. Ten eerste zien we dat in een real world omgeving 160 MHz weinig meer oplevert dan 80 MHz brede kanalen. In de Kooi van Faraday zien we wel degelijk het potentiële voordeel, met snelheden die gemiddeld tussen de 100 Mbit/s (Lan-Wlan) en 200 Mbit/s (Wlan-Lan hoger liggen dan in de grote boze buitenwereld.

Opvallend is ook dat de PC Specialist laptop met de Killer WIreless-AC 1550 aan boord met 80 MHz brede kanalen buiten al het maximale uit de chip weet te halen: de resultaten in de Kooi zijn in beide richtingen nagenoeg gelijk. Datzelfde kan zeker niet gezegd worden van de laptop met de Intel 7260 adapter. De resultaten die deze met 80 MHz brede kanalen in de Kooi van Faraday haalt, zijn onder de streep ongeveer twee keer zo hoog als in de echte wereld. Qua prestaties is de meerwaarde van de Killer Wireless-AC 1550 dan ook al duidelijk zichtbaar bij gebruik van 80 MHz brede kanalen.

Wifi-adapter Intel 7260 Killer 1550 Killer 1550
Kanaalbreedte 80 MHz 80 MHz 160 MHz
Omgeving Kantoor Faraday Kantoor Faraday Kantoor Faraday
Test 1 Lan-Wlan 283 Mbit/s 585 Mbit/s 669 Mbit/s 642 Mbit/s 748 Mbit/s 792 Mbit/s
Test 2 Lan-Wlan 280 Mbit/s 586 Mbit/s 611 Mbit/s 647 Mbit/s 685 Mbit/s 783 Mbit/s
Test 3 Lan-Wlan 282 Mbit/s 582 Mbit/s 647 Mbit/s 639 Mbit/s 668 Mbit/s 790 Mbit/s
Test 1 Wlan-Lan 241 Mbit/s 508 Mbit/s 619 Mbit/s 605 Mbit/s 634 Mbit/s 854 Mbit/s
Test 2 Wlan-Lan 240 Mbit/s 515 Mbit/s 547 Mbit/s 586 Mbit/s 633 Mbit/s 810 Mbit/s
Test 3 Wlan-Lan 247 Mbit/s 516 Mbit/s 619 Mbit/s 587 Mbit/s 515 Mbit/s 819 Mbit/s
             
Gem. Lan-Wlan 282 Mbit/s 584 Mbit/s 642 Mbit/s 643 Mbit/s 700 Mbit/s 788 Mbit/s
Gem. Wlan-Lan 243 Mbit/s 513 Mbit/s 595 Mbit/s 593 Mbit/s 594 Mbit/s 828 Mbit/s
             
Gem. totaal 263 Mbit/s 549 Mbit/s 619 Mbit/s 618 Mbit/s 647 Mbit/s 808 Mbit/s

Resultaten 2,4 GHz

Op 2,4 GHz kunnen we gevoeglijk constateren dat we opvallend consistente resultaten zien over de gehele linie. Het is ook interessant om te zien dat de doorvoersnelheid in de kantooromgeving niet heel veel lager ligt dan die in de kooi van Faraday.

Wifi-adapter Intel 7260 Killer 1550
Kanaalbreedte 40 MHz
40 MHz
Omgeving Kantoor Faraday Kantoor Faraday
Test 1 Lan-Wlan 179 Mbit/s 233 Mbit/s 167 Mbit/s 214 Mbit/s
Test 2 Lan-Wlan 186 Mbit/s 234 Mbit/s 164 Mbit/s 183 Mbit/s
Test 3 Lan-Wlan 187 Mbit/s 236 Mbit/s 180 Mbit/s 205 Mbit/s
Test 1 Wlan-Lan 162 Mbit/s 193 Mbit/s 159 Mbit/s 187 Mbit/s
Test 2 Wlan-Lan 162 Mbit/s 192 Mbit/s 158 Mbit/s 184 Mbit/s
Test 3 Wlan-Lan 163 Mbit/s 193 Mbit/s 180 Mbit/s 182 Mbit/s
         
Gem. Lan-Wlan 184 Mbit/s 234 Mbit/s 170 Mbit/s 201 Mbit/s
Gem. Wlan-Lan 162 Mbit/s 193 Mbit/s 166 Mbit/s 184 Mbit/s
         
Gem. totaal 173 Mbit/s 214 Mbit/s 168 Mbit/s 193 Mbit/s

Killer features

Zoals gezegd is de Killer Wireless-AC 1550 in de basis een 9260 Intel chip. Het verschil zit hem in de mogelijkheden die de Killer drivers bieden en die zijn zeker interessant genoeg om even bij stil te staan.

Killer Control Center

Wanneer je als gebruiker de mogelijkheden die de Killer software biedt volledig wil benutten, kan je niet om het Killer Control Center heen. Vanuit het Control Center kan je je netwerk precies zo instellen als je zelf wil, bijvoorbeeld door bepaald netwerkverkeer voorrang te verlenen boven ander, minder belangrijk verkeer. Ook kan je hier de nodige informatie over je netwerk uit halen. Je kan bijvoorbeeld kijken welke netwerken in jouw omgeving actief zijn, hoe snel je internetverbinding is en welke prioritering en bandbreedtebeperkingen er zijn ingesteld.

Advanced Stream Detect 2.0 Technology

Aangeven dat je voorrang wilt verlenen aan bijvoorbeeld netwerkverkeer dat van doen heeft met gaming is één ding, het moet vervolgens ook nog uitgevoerd worden. Killer-producten gebruiken daarvoor een techniek die advanced stream detect 2.0 technology wordt genoemd door Rivet. In feite is dit een slimme QoS (quality of service) engine, die niets anders doet dan het dataverkeer van specifieke websites herkennen en bestempelen als belangrijk of minder belangrijk, met andere woorden: prioriteren. Zo moet je een betrouwbare verbinding met zo min mogelijk lag en buffering krijgen, wanneer je bijvoorbeeld games aan het spelen of video aan het streamen bent. 

Killer Wireless xTend

Met de Killer WIreless xTend feature kan je van je (gaming) laptop met een Wireless-AC 1550 een extra access point maken. Gebruik maken van deze feature behelst weinig meer dan je laptop met internet verbinden en de xTend functie aanzetten in het Killer Control Center. Vervolgens worden de credentials van je netwerk automatisch gekloond en kunnen je clients draadloos verbinding maken met het nieuwe acces point. 

DoubleShot Pro

Ten slotte is Double Shot Pro nog het vermelden waard. Hiermee kan je systemen die zowel over Killer wireless als Killer ethernet beschikken, tegelijkertijd van een bedrade en wifi-verbinding gebruik laten maken. Hier zitten twee gedachten achter. In de eerste plaats biedt dit de mogelijkheid om hogere snelheden te halen, in theorie tot een wel zeer theoretische 2700 Mbit/s: de 1700 Mbit/s van de Wireless-AC gecombineerd met de 1000 Mbit/s van een ethernetverbinding. Al ga je deze snelheden in de praktijk niet halen, mag je uiteraard wel een significante snelheidsverhoging verwachten. Daarbij leent de combinatie van wifi en ethernet zich ook weer uitstekend voor het scheiden van belangrijk dataverkeer en minder belangrijke traffic. 

Conclusie

De Killer Wireless-AC 1550 adapter mag dan in de basis een Intel 9260 chip zijn, het biedt met eigen drivers zeker een meerwaarde met de eigen QoS engine, de mogelijkheid om van je laptop een access point te maken en tegelijkertijd een wifi- en een ethernetverbinding te gebruiken.

Wat betreft de meerwaarde in prestaties zien we op 2,4 GHz in vergelijking met een minder dikke Intel chipset geen verschil. Op 5 GHz zien we wel degelijk significante verschillen. Op 160 MHz weet de 1550 in de Kooi van Faraday weliswaar veel hogere snelheden te behalen dan daarbuiten, maar daar heb je in de praktijk weinig aan. De echte meerwaarde van de 1550 ligt op 5 GHz met 80 MHz brede kanalen. Waar de 7260 zijn volle potentie pas weet te behalen als deze in de Kooi wordt geplaatst, weet de Killer 1550 dit met deze instellingen ook in de real world te realiseren. Daarmee lijkt deze chip duidelijk beter om te gaan met een storende omgeving. Dat is wat ons betreft de 30 euro (of zelfs dollar) meer dan waard. 

Rivet Networks Killer Wireless-AC 1550Rivet Networks Killer Wireless-AC 1550


Besproken product

Vergelijk  

Product

Prijs

Rivet Networks Killer Wireless-AC 1550

Rivet Networks Killer Wireless-AC 1550

 • Draadloos
 • PCI-Express 3.0
 • M.2
 • 802.11ac
Niet verkrijgbaar
0
*