Privacybeleid Hardware Info

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Hardware Info, Tweakers.net en Tweakers Elect. Hardware Info, Tweakers.net en Tweakers Elect zijn onderdeel van DPG Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, hierna: “DPG Media”). DPG Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

DPG Media kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

DPG Media maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je Tweakers.net of Hardware.info bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites  kwam en de pagina's die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan DPG Media verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.
Als je er van overtuigd bent dat DPG Media zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@dpgmedia.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Tweakers.net, Tweakers Elect en Hardware.info houden bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina's je binnen de websites hebt bezocht om de relevantie van advertenties en vacatures die aan jou getoond worden als je Tweakers.net of Hardware.info bezoekt te verbeteren. Hiervoor gebruiken we DoubleClick for Publishers. Meer informatie over het privacybeleid van Doubleclick vind je bij Google.

De persoonsgegevens die je actief aan Tweakers.net en Hardware Info verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Ontvangers

Tweakers.net en Hardware.info publiceren bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de websites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

Tweakers.net en Hardware.info zullen jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er sprake is van een bijzondere actie of prijsvraag in samenwerking met een derde partij. in dergelijke gevallen maken wij dit altijd op voorhand bekend zodat u de keuze heeft deel te nemen of niet. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. DPG Media is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is DPG Media niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Tweakers.net en Hardware.info bevatten ook cookies van DPG Media. Hierdoor kunnen gegevens over het bezoekgedrag worden gecombineerd met gegevens van andere dochtermaatschappijen van DPG Media om advertenties beter af te kunnen stemmen op jouw interesses.

Op basis van de gecombineerde gegevens worden segmenten samengesteld ten behoeve van adverteerders. Adverteerders kunnen dan gericht advertenties tonen aan bepaalde groepen voor hen interessante bezoekers. Gegevens over individueel bezoekgedrag of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met adverteerders of andere derden. De privacystatement van DPG Media is van toepassing op deze gecombineerde gegevens.

Google Analytics

Tweakers.net en Hardware.info maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind je bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die je op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die je op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang  je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 5 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de Hardware Info Site Profiel pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot DPG Media richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je het formulier op de volgende pagina gebruiken: https://consumentenrecht.dpgmedia.net/nl.
Als je een vraag of verzoek hebt dat niet via het formulier kan worden ingediend kan je een mail sturen naar privacy@dpgmedia.nl.

DPG Media zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal DPG Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DPG Media stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien DPG Media de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt DPG Media de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien DPG Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan DPG Media de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Privéconversaties

Hardware Info biedt privéconversaties aan, een systeem waarmee geregistreerde bezoekers elkaar via de website rechtstreeks een berichtje kunnen sturen. Privéconversaties zijn in basis zichtbaar voor de geadresseerde(n) in de conversatie.

Berichten worden, net als de gewone forumdiscussies, ongecodeerd op onze servers opgeslagen. Bij misbruik van het privéconversatie-systeem of vermoeden van ongewenste activiteiten (bijvoorbeeld: spam, bedreiging, oplichting, enz). kan een selecte groep beheerders van Hardware Info de betreffende berichten inzien.

Als je het niet op prijs stelt dat andere bezoekers je via de website een berichtje kunnen sturen of om andere redenen geen gebruik wil maken van privéconversaties, kun je dit uitzetten in je voorkeuren op het forum, onder het kopje privacy.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van jouw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van DPG Media via privacy@dpgmedia.nl.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van DPG Media of een bericht sturen aan privacy@dpgmedia.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 oktober 2019.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 augustus 2021.

0
*