Gebruiksregels Hardware Info

Gebruiksregels Hardware Info

Hardware Info biedt de mogelijkheid te discussiëren over hardware en consumentenelektronica. Het forum en de site zijn voor iedereen toegankelijk, mits de volgende regels in acht worden genomen. Het doel van deze regels is beide voor iedereen vriendelijk en behulpzaam te houden.

 1. Gebruik je gezonde verstand.
 2. Voer een respectvolle discussie.
 3. Zorg voor serieuze, inhoudelijke bijdragen.
 4. Maak gebruik van correcte spelling en grammatica.
 5. Wees vriendelijk en behulpzaam.
 6. Blijf bij het onderwerp. Geen dubbel- en crossposts.
 7. Spam niet.
 8. Houd je aan de wet.
 9. Gebruik geen krachttermen of schuttingtaal.
 10. Forum voor publieke discussies, privéberichten voor privézaken.
 11. Gebruik de functionaliteit van het forum.

Toelichting

1. We willen niet voor iedere denkbare situatie een regel gaan opstellen. Het doel van de regels is site en forum vriendelijk, informatief en toegankelijk te houden. Houd dat in gedachten bij het gebruik van de mogelijkheden en denk even na voordat je een bericht, productervaring of shopervaring plaatst.

2. We verwachten dat deelnemers aan discussies elkaars mening respecteren en discussie voeren op basis van feiten en eigen ervaringen. 'Trollen' ofwel berichten plaatsen om boze reacties en/of ruzies uit te lokken wordt niet getolereerd. Hetzelfde geldt voor 'flamen' ofwel het moedwillig aanvallen/beledigen van andere bezoekers of crew-leden.

3. We gaan ervan uit dat bezoekers aan het forum op een serieuze wijze vragen stellen en antwoorden geven. Dat houdt in dat bij vragen, productervaringen en shopervaringen voldoende informatie wordt vermeld en bij antwoorden een duidelijke argumentatie wordt geleverd.

4. De voertaal van Hardware Info is Nederlands, bijdragen dienen dan ook in die taal opgesteld te zijn. De uitzondering hierop is het Engelstalige deel van het forum. We verwachten dat je de moeite neemt om een leesbaar bericht te maken, met gebruik van spelling, grammatica en interpunctie.

5. Vriendelijkheid en behulpzaamheid hebben we hoog in het vaandel staan. Bezoekers die het niet met elkaar eens kunnen worden, erkennen dat vóórdat de discussie ontaardt in ruzies of flame wars. Of je nu gelijk hebt of niet: gelijk krijgen is geen vanzelfsprekend recht. Sarcasme is eveneens ongewenst, want onproductief.

6. Discussies dienen, wanneer sprake is van een specifieke (vraag)stelling, bij het onderwerp te blijven. Een gerelateerd onderwerp verkennen is prima, de discussie kapen met een vergelijkbare maar andere (vraag)stelling is niet de bedoeling. Het is niet toegestaan in hetzelfde forum meerdere discussies te starten met dezelfde vraag (niet dubbelposten) of deze in meerdere fora te stellen (niet crossposten).

7. Berichten plaatsen met de bedoeling een eigen activiteit, website of interesse te promoten is niet toegestaan, tenzij hiervoor in een bepaald forum een uitzondering voor geldt. Dit geldt ook voor werving van personeel, deelnemers aan enquêtes of onderzoeken, enz. Het is evenmin de bedoeling om je account alleen te gebruiken voor het uiten van sympathie of antipathie over één onderwerp. Mocht je denken voor een uitzondering in aanmerking te komen, neem dan contact op met de forumbeheerders.

8. Het aanzetten tot, aanmoedigen of blijkgeven van illegale activiteit is nadrukkelijk verboden. Berichten over het verkrijgen of beschikbaar stellen van illegale software of roofkopieën van muziek en films worden verwijderd en kunnen leiden tot een ban. Het downloaden van muziek en films is sinds april 2014 illegaal in Nederland. Ook het kraken van beveiligingen is niet legaal. Er zijn te veel onduidelijke en grijze gebieden om als site het risico te lopen hierop te worden aangesproken, dus hierop wordt streng gemodereerd.

9. We verwachten van bezoekers dat ze eenzelfde taalgebruik hanteren als ze zouden doen in persoonlijk contact met vreemden: vriendelijk, beleefd en vrij van krachttermen of schuttingtaal.

10. Discussies op de site en het forum zijn per definitie publiek. Er is dan ook geen ruimte voor persoonlijke vetes of vragen/stellingen die slechts voor één persoon zijn bedoeld. Gebruik het Privé Bericht systeem om individuele discussies te voeren - uiteraard met inachtneming van de overige regels.

11. Bezoekers die zich storen aan taalgebruik, opstelling of inhoud van een bericht, kunnen de Rapporteer knop gebruiken om een moderator op de betreffende discussie te wijzen.

Sancties

Berichten die duidelijk in strijd zijn met dit reglement, worden gemodereerd dan wel verwijderd. Hardware Info streeft een open, vrije discussie na, en is als bedrijf en eigenaar van de site verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle onderdelen hiervan. De criteria hiervoor worden dan ook bepaald door Hardware Info.

Het streven is discussies openlijk te modereren: bij overtreding van de regels zal een moderator in eerste instantie een bericht aanpassen door middel van een zogenaamde 'modbreak', waarin de overtreding wordt gesignaleerd en verzocht om herhaling te voorkomen. De reden hiervoor is dat alle bezoekers zo op de hoogte zijn en zich (weer) bewust zijn van de betreffende regel.

Wanneer een bericht dusdanig kwalijk is, dat het ernstige afbreuk doet aan het karakter van het forum en de kwaliteit van de discussie, wordt het zonder nadere publieke toelichting verwijderd; de schrijver van het bericht krijgt een waarschuwing.

Schendingen van de regels worden per bezoeker centraal bijgehouden in een moderator forum. Indien een bezoeker ook na een waarschuwing de regels negeert, wordt deze de toegang ontzegd.

Ontzegging van de toegang kan afhankelijk van de overtreding enige dagen tot enige weken duren, of permanent zijn. Permanente ontzegging vindt alleen plaats bij ernstige overtreding van de regels, en bij herhaalde overtreding na een eerdere, tijdelijke ontzegging. Indien een gebruiker de toegang ontzegd is, staat het hem/haar vrij een nieuw account aan te maken. Indien ook met dit account de regels niet worden gerespecteerd, volgt een permanente IP-ban.

Bezoekers die ook na ontzegging en/of een IP-ban volharden in het bezoeken van de site en forum, ten einde de regels te schenden, worden op een zogenaamde global ignore list geplaatst. Dit houdt in, dat alleen het forumbeheer en zij zelf de eigen berichten kunnen zien. Deze zeer ingrijpende maatregel is een laatste redmiddel, tezamen met een formele klacht bij de internet provider wegens aanhoudende overlast.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 augustus 2021.

0
*